Sana, saatimi ayarlayacak kadar bile güvenmiyorum!

Dezenformasyon! Dezenformasyon! Dezenformasyon!